Dragi prieteni,

Asociaţia Biciclistul.ro este la început de drum, până acum am organizat doar un singur concurs – Maratonul Iepuraşilor -, dar putem face împreună multe lucruri frumoase. Avem o pasiune comună, sportul pe două roţi, alergarea sau triatlonul, dar pentru a pune umărul la proiecte care să ajute comunitatea şi pentru a organiza concursuri de bună calitate avem nevoie de ajutorul vostru.

Asociaţia Biciclistul.ro poate beneficia de returnarea de la bugetul de stat a unui procent de 2% din impozitul vostru pe venit. Această sumă nu reprezintă o sponsorizare, donaţie sau contribuţie, ci este, în esenţă, o parte a bugetului de stat, direcţionată de fiecare cetăţean în parte către sectorul neguvernamental.

Informaţii complete despre acest subiect pot fi găsite pe site-ul oficial: www.doilasuta.ro.

Dacă eşti salariat sau ai venituri din alte surse (sau ambele variante), poţi să ajuţi Asociaţia Biciclistul.ro completând o cerere/declaraţie pe care să o depui  sau să o trimiţi la administraţia financiară de care aparţii.

Pentru a putea direcţiona 2% din impozitul pe venitul anual ai nevoie de următoarele informaţii:

Numele organizaţiei:  – ASOCIAŢIA BICICLISTUL.RO

Codul de identificare fiscală (codul fiscal) – 2147185

Contul bancar in format IBAN – RO09BTRLRONCRT0214718501

Aceste informaţii sunt solicitate în cadrul cererii 230 sau pentru formularul 200.

Persoanele care au venituri doar din salarii

Daca ai venituri doar din salarii nu ai obligaţia depunerii unei declaraţii privind veniturile realizate.
Pentru a direcţiona 2% catre asociaţia noastră trebuie să completezi cererea 230 la care vei anexa o copie a fişei fiscale (formularul 210), pe care angajatorul este obligat să ţi-o elibereze anual.

Persoanele care au venituri (şi) din alte surse

Daca ai venituri din alte surse decât salarii (de exemplu: venituri din profesii liberale, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinţei bunurilor etc.) sau din alte surse plus salariile, vei completa formularul 200, care este trimis de către ANAF prin poştă la domiciliul tău.

Atât în cazul cererii 230, cât şi în cazul formularului 200, chenarul dedicat sumei ce urmează a fi direcţionate nu se completează, urmând a fi completat de funcţionarii ANAF.

Formularele se completează în două exemplare:

– originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal sau se poate trimite prin poştă – scrisoare recomandată, cu confirmare de primire
– copia se păstrează.

Termenul limită pentru depunerea declaraţiilor este 25 mai 2014 !

Puteti să îi rugaţi pe cei apropiaţi familie, prieteni) să ajute asociaţia Biciclistul.ro depunând actele necesare pentru a vira 2% din impozitul pe venit în  contul nostru.

Mulţumim anticipat!

By Emilian Nedelcu

Editor Biciclistul.ro | emilian.nedelcu@gmail.com | 0724.479.508 | FACEBOOK | | YOUTUBE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.